Home
Dating voor hoger opgeleide singles
Home Facts & figures Succesverhalen Hoe werkt het?

donderdag 26 april 2018

Positief in het leven staan.

Positief in het leven staan. Ik kom het steeds vaker in profielen tegen. Denken in kansen mogelijkheden en oplossingen. Je denken niet negatief laten beïnvloeden of denken in doemscenario’s. Zolang het maar geen “omdenken “ wordt okay. Omdenken stoort mij omdat menig omdenker daar een reden voor heeft om het te benadrukken. Geef het beestje gewoon een naam en we gaan ervoor is meer mijn aanpak. Ik bepaal zelf of iets een probleem voor mij is en of we er iets mee moeten of kunnen. Als iets een probleem is en ik kan er niets mee, ligt het buiten ons macht en rest ons het beste er van maken. Niet om het te ontkennen maar om het te accepteren en een plaats te geven. Ik geloof ook in het goede van de mens en hou rekening met het slechte ervan ook in zijn tactiek en strategie om problemen op te lossen.

Bij het omdenken staat “Ja en” voor “wat is het probleem ik zie er geen wel een feit een uitdaging een kans om iets te veranderen te positieve te keren”. Het lijkt daarbij alsof het gemeenschappelijk belang voorop staat maar het gaat uit van het eigen belang de eigen grondhouding het geen op de ander geprojecteerd wordt. Het creëert vrijheidsgraden. Het werkt met rookgordijnen en geloof in de maakbare wereld. Het causale binnen de complexiteit van alle dag negerend.

Voor mij juist een teken dat de wereld niet maakbaar is en dat wij ons daarvoor willen afsluiten. Problemen houden echter de goedwillende in de wereld bij elkaar daar kun bij omdenken wat je wil. Variabelen zijn niet beheersbaar en de rest af doen als slechte karma of je doet niet genoeg je best of je bent niet positief genoeg zie ik als verarming van de eigen geesteskracht en moderne heksenjacht. Problemen houden mij scherp en attent.

Positief in het leven staan is wat anders dan positief het leven beleven of tegen aan kijken dat laatste past mij beter. Maar ook dit laatste is niet makkelijk als je naastenliefde doortrekt in weten, ogen en oren gebruikt om waar te nemen en begrijpt dat er weinig Goddelijks is aan de uitdagingen die wij als mens veroorzaken en de ongelijkheid die wij in de wereld in stand houden.Uitbuiting zelfverrijking en eigen belang is evolutionair ingebouwd.

De macht is aan de sterkste ongeacht het geloof in onze gestructureerde samenlevingen met normen en waarden welke niets anders zijn dan om de sterkste voort te laten bestaan. Pure altruïsme bestaat niet evenmin als vrijheid. Beide zijn utopie. Onze kansen hebben wij te danken aan toeval evenals onze mislukkingen. Overigens zonder het moreel besef (ook de verantwoordelijkheid in deze) teniet te doen.Het moreel is echter een onderdeel van vele divergerende krachten die ons bestaan vorm geven het wordt veel meer gewaardeerd dan billijk is. Dit uit eigen belang en als noodzaak voor de inrichting van onze samenleving. Op individueel niveau en relatie is dat niet anders. Hierbij denkend aan het hebben van een eigen leven als wens binnen een profiel.

Toch zie ik mij niet als azijnzeiker. Zal wel graag dingen anders willen maar besef en gebruik terdege de mogelijkheden die ontstaan juist doordat dingen anders lopen dan gewenst en weet mij bevoorrecht te bestaan hoe moeilijk soms ook. Juweeltjes vindt je niet in een mijn die vindt je in het leven. Het zijn juist juweeltjes omdat ze zeldzaam zijn. En ja ik ben er niet altijd zuinig op en vaak, door verlangen en behoefte naar meer, de juiste waarde onderschattend.

Mijn oog valt op het boek The Cour Age Of Hope Lessness van Slavoj Žižek. Een vraagstuk dat positief in het leven staan wel heel erg onder druk zet en mij afvraag hoe dating anno 21ste eeuw er verder uit ziet.
In eerste opzicht lijkt de these een fatalistische benadering waar wij ons in de hedendaagse kapitalistische samenleving, met onze calvinistische normen en waarden, bevinden en de uitdaging ons gesteld om dit te aanvaarden en te veranderen. In ethisch opzicht alles behalve fatalistisch zeker als je door de politieke rookgordijnen heen kijkt.

Op economisch vlak heeft er een omwenteling plaats gevonden. Ons westers georiënteerde bestaanszekerheid, gebaseerd op de vrije economie en de financiële markten daarbinnen, is failliet. Oorzaak is het op de toekomst gerichte consumeren daarbij de rekening, met oplopende interest, vooruitschuivend en op mondiaal vlak de schuld presenterend aan generaties na ons. Een rekening die onbetaalbaar is geworden.
Wij financieren ons bestaan en we gaan er vanuit dat dit zich in de toekomst zich loont met meerwaarde dat alles groeit. Gebaseerd op vraag en aanbod, break event point kopend en verkopend, consumptie gericht, geleid door korte termijn visie en het adagium dat we in het zweet ons aanschijns ons brood horen te verdienen. Wij zorgen voor nu en vertrouwen op de opbrengsten en mogelijkheden van morgen. Het is failliet.
De wereld en de exploitatie daarvan is eindig. Er komen steeds meer technieken om die exploitatie duurzaam te laten zijn en het einde zolang mogelijk uit te stellen maar met het steeds schaarser worden van de bronnen om de economie draaiende te houden komen er ook steeds meer spanningen om het eigen belang en toekomstige opbrengsten veilig te stellen. Op macro, micro en individueel niveau. (Zo trouwt men bijvoorbeeld sedert dit jaar niet meer vanzelfsprekend in gemeenschap van goederen.)

Met de technische ontwikkelingen verandert ook het totale concept van ondernemen en productie middelen. Waar vroeger menselijke arbeid een noodzakelijke voorwaarde was om het proces gaande te houden en het investeren in machines gebouwen en de infra structuur enorm veel kapitaal vergde is het binnen de huidige mogelijkheden geen probleem meer. Mensen worden steeds meer overbodig. De IT neemt steeds meer de noodzakelijke cognitieve betrokkenheid volledig over, zelfs in het programmeren. We kunnen produceren daar waar dit het minste kost en afzetten waar dit het meeste oplevert. De menselijke component dient alleen als afzetmarkt voor zolang er geen alternatieve bron is om het decadente leven vorm te geven.

Toegang tot informatie over deze markt is het belangrijkste noodzakelijke productie middel om levensvatbaar te zijn. Veel waard aan de vraag zijde voor winst maximalisatie en kost zeer weinig aan de aanbodzijde qua kapitaalsinvestering om te verwerven. We werken er allemaal vrijwillig aan mee. Zelfs via deze site.

Met de totale impact op onze privacy en werkwijze hebben wij de afgelopen weken kennis gemaakt. De monopolisten op deze kennis aanleverende markt zijn de nieuwe aristocraten van onze huidige samenleving. Vreemd kapitaal is niet nodig terwijl de opbrengsten gigantisch zijn. De onbegrensde mogelijkheden die hiermee zijn ontstaan om de wereld economie hiermee te sturen is aan een selectief clubje voor behouden de monopolisten op de kennismarkt.

Dat werkt uit op individueel niveau en is ook merkbaar ondanks alle positieve CBS berichten. Zie het % mensuren in de toegevoegde waarde in de afgelopen 50 jaar. De sociale problemen nemen toe. De cohesie verbrokkelt. Wat begon als sociale uitsluiting door deprivatie veranderd naar totale materiële deprivering van de samenleving als dusdanig. Steeds minder mensen krijgen de mogelijkheid om op eigen kracht in noodzakelijke middelen van bestaan te voorzien en worden uitgesloten en uitgestoten. Er is geen vraag meer naar hun verdien capaciteit die door kennis technologie verdrongen is. Slechts hun consumptie vermogen telt. Dit gaat, afgezet tegen een groeiende bevolking, de komende eeuw tot een ongekende catastrofe leiden. Eén grote derde wereld zonder enige kans op iets geleid door techniek. Een enorm zingevings vraagstuk.

Nu dan. Als ik denk aan de partner wens om positief in het leven te staan met de betekenissen van; niet uitgesloten zijn binnen de samenleving, je kansen vervuld te hebben, de bestaanszekerheid niet op de toekomst af te hoeven wentelen, toegang tot onbegrensde mogelijkheden hebben, niet afhankelijk te zijn van anderen om in je bestaan te voorzien, de integriteit beginselen van goed burgerschap te kunnen onderschrijven en onberispelijk te zijn kortom alles wat een toekomst garandeert voor twee en materiële deprivatie uitsluit? Helaas is dat maar aan 5% van de spelers op de wereldmarkt voorbehouden en dat percentage slinkt snel. Ascetische levenswijze zonder Calvijn of maar een robotpop als partner zoeken rest nog. Ik krijg een pop up twee aanbiedingen….. helaas van internetwinkels welke mijn zoekgedrag tijdens het schrijven van dit epistel volgde.

Indi.

 


geplaatst door Indi - 4494 keer gelezen


Om te reageren op dit blog moet je lid van Match4me.nl zijn!
Schrijf je gratis in!<< Startpagina

Over match4me - Privacy - Algemene voorwaarden - Veelgestelde vragen - Contact
Thuiswinkel Keurmerk Veilig Daten

Mobiele site
Android app on Google Play iPhone app on iTunes
© Match4me.nl