Home
Dating voor hoger opgeleide singles
Home Facts & figures Succesverhalen Hoe werkt het?
woensdag 2 mei 2018

Zondeval.

Van de week weer de mail hoe eerlijk een profiel dient te zijn. Teken dat ik toch wel erg lang hier ben. Een profiel, het is een etalage. Een winkel etalage. Wachtend op de koper die wel het type winkel ziet maar vooral op zoek is naar die éne boodschap en het antwoord ja dat heb ik.


Binnen je profiel mag je een geloofsovertuiging en een voorkeur voor religie aangeven. Ook dat staat in de etalage. In de sterk ontkerkelijkte samenleving vereist dat moed. Bewonder diegene die hier voor uitkomen en daarmee gelijk in de dbase hun mogelijkheden tot een match beperken. Ik ben meer uitvoerend christen dan praktiserend. Kerken bezoek ik vooral voor de sereniteit en de kunst en steeds meer voor wat nu eenmaal ieders leven afsluit. Toch geloof ik.

Geloof zit niet in een gebouw. Dat zit in je. Niets is zo krachtig gebleken om een religie voort te laten bestaan dan de strijd er tegen en het vernietigen van gebedshuizen en relikwieën. Zo zie ik het. Om geloof te vernietigen moet je de hoop en de liefde verwoesten. Niet het lichaam maar de geest. Mijn gestrande huwelijk was aan de andere kant niet ingezegend vast een reden dat het op de klippen liep. Het zij zo.

Mijn geloof zie ik ook meer als spirituele verdieping. Een verbinding met het almachtige en de oervorm van ons bestaan. Zolang niemand mij weet te verklaren wie het deeltje om het heelal te vormen in gang heeft gezet en waar het vandaan komt is dat voor mij God. Ongeacht of dat 10000 jaar of een veelheid in meervoud is. Ongeacht hoe zich dat tot de evolutie theorie verhoudt. Immers als mens lukt het ons niet om uit niets iets stoffelijks te creëren. Dat is aan Hem.

De bijbel heeft voor mij cultureel bepaald dan ook meer betekenis dan andere geschriften gericht op religie maar ik zie het niet als handboek en naslagwerk voor mijn leven. De wetten en voorschriften, met name in het oude testament, maken mij bang. Een historische geschrift waar gelukkig in de ontwikkeling van ons huidig bestel geen gevolg meer aan wordt gegeven. Zie het geheel meer als leidraad hoe een goed mens te zijn en als een principale voor mijn normen en waarden besef zonder dat ik wens te stenigen laat staan mij daartoe laat aanmoedigen. Misschien eieren of rijpe tomaten maar dat druist weer tegen mijn weerstand van voedselverspilling in. Woorden zijn voldoende al doe ik soms beter het zwijgen er toe….

Voor innerlijke groei en ontwikkeling grijp ik dan ook naar andere vormende werken en in dit digitale tijdperk wordt de mogelijkheid om de zingeving van mijn bestaan en de weg hoe verder te gaan, rijkelijk bediend. Voor zelfreflectie ben ik niet meer afhankelijk van de wekelijkse preek en het gekoppeld reflecterend advies. Ook niet om mijn geestelijke ik en wat mij dierbaar is te hoeden. Dat dierbare is veel. Binnen de complexiteit van de hedendaagse samenleving ben ik het digitale tijdperk dan ook dankbaar zonder de kern van mijn geloof te verlaten. Ik maak, buiten meditatie voor innerlijke rust, geen uitstapjes.

Nee ik hou mij niet bezig met rites. Ik voer nog geen regendans op om mijn geluk af te smeken net zo min zing ik mantra’s om de kinderen beter te laten presteren. Maar rites hebben hun oorsprong. Die oorsprong is wel een verrijking en mogelijkheid tot verandering van ongewenste situaties en verandering van mijn zijn. Betekenis, aan iets of iemand geven, start met uiten. Ieder organisme doet dat. Het is de basis voor iedere interactie ook en vooral met de omgeving. Het is leven. Een ieder doet dat op eigen wijze.


De saamhorigheid daarin en de wens dat te uiten heeft tot rites geleidt wat vervolgens in religie is op gegaan. Reeds vroeg wist men “if you cant beat join them” Een strategie die het Romeinse rijk groot maakte. Door gewoonte gebruiken en goden over te nemen. Voortgezet in christelijke tradities door binnen de vieringen heidense gebruiken een plaats te geven met de Kerstboom als het grootste voorbeeld.


Hoe dan ook ergens 2000 jaar geleden werd verhaalt dat in een ver verleden de mens onheil over zich bracht door van de boom der kennis van goed en kwaad te eten. De zondeval. Daarmee zich het oordeelsvermogen toe-eigenend en de eerste schreden voor gewetens en kennisontwikkeling was een feit. De academie voor levens wetenschappen was geboren. Hoe je hier ook tegen aan kijkt het is een gegeven dat de mensheid altijd zoekend naar de verklaring voor het individuele lotsbeschikking is geweest, ook het eigen aandeel daarbinnen en de wil en mogelijkheid omdat te veranderen.
Van kinds af aan dacht ik dat het niet luisteren naar het verbod de zonde was reden om altijd gehoorzaam te zijn anders dreigde straf, ontslag of heenzenden . Nu ben ik van mening dat niet de ongehoorzaamheid maar het oordeelvormen de zonde is. De mens was onwetend. Met onze kennis van nu zouden we zeggen dom en naïef. Er was geen goed en kwaad geen mooi en lelijk gewenst en ongewenst goede en slechte eigenschappen alles was naar zijn geaardheid. Het was zoals het was en maakte het geheel compleet. Helemaal snap ik het niet want voor Eva was er Lilith. Adam heeft zijn beklag over haar gedaan. Dus iets van besef moet toch aanwezig zijn geweest om de eerste relatie breuk tot stand te brengen. Maar ik snap wel meer dingen niet. Ben mens.

Met het verkrijgen van onderscheidend vermogen verwierven wij ook verlangen en de wetenschap waar dat te verkrijgen was. Dat de mogelijkheid tot vervulling verborgen diende te worden en verwerving moeite moest kosten dat beheerst moest worden. De eerste Pabo kledingstukken waren een feit en daarmee ook weer allerlei mogelijkheden creërend om te verleiden.

Beseffend dat het oordelend vermogen zondig is kom ik aardig in de knel. Het adagium “oordeel niet opdat ook u niet geoordeeld wordt” is bekend maar voor mij nu van veel meer betekenis dan oorspronkelijk. Het leven vraagt dat wij oordelen. 24/7. Dat ik afwijs wat niet in het algemeen belang is en vanuit onze levensvisie ook afwijs wat niet in mijn eigen belang is. Of dat nog niet moeilijk genoeg is ook afwijs het geen niet in het belang van de onderlinge samenhang van beide is.

Natuurlijk kan ik stellen dat niet het oordelen maar veroordelen het foutieve is maar in essentie blijft het gelijk. Je omarmt of wijst af. Actief of passief duidend. Wat zou het een feest zijn als alle wenslijstjes, voorschriften beoordelingscriteria en wat nog meer overboord werden geflikkerd. We weer schoon DNA hadden en een ieder en alles mocht zijn naar de geaardheid. Eén grote klont paradijs in een enorm groot heelal.

Ik verlang. Verlang naar een utopie ik weet het. Ook ik ben zondig bewonderend diegene die wel nederig het oordelend vermogen afleggen en handelen in liefde. Ik ben blij voor de ander en verdrietig voor mijzelf. Ik ben nu eenmaal onderdeel van ieder oordeel. Zelf merk ik dan ook steeds meer te verlangen naar rust en verbinding in geesteskracht, dat te zoeken in een partner. Steeds minder naar verleiding. De hoop daarin is verwoest. De zonde gevallen. Wijsheid brengt mij vreugde. Ik zoek niet een Eva, Eva zoekt ook mij niet. Ik zoek een Lilith ook al heb ik nog maar 12 paar ribben en toegesloten vlees. Misschien wil ze dat tijdens haar zoektocht in het leven in liefde overwegen.

Indi.


geplaatst door Indi - 2847 keer gelezen

beoordeeld 0/5 (0 Stemmen)

Om te reageren op dit blog moet je lid van Match4me.nl zijn!
Schrijf je gratis in!<< Startpagina

Over match4me - Privacy - Algemene voorwaarden - Veelgestelde vragen - Contact
Thuiswinkel Keurmerk Veilig Daten

Mobiele site
Android app on Google Play iPhone app on iTunes
© Match4me.nl