match4me
match4me.nl
Kies een vrije tekst voor je beroep en woonplaats

Vanaf nu vind je 2 nieuwe mogelijkheden op de site:

Kies een vrije tekst voor je beroep
Je kunt nu zelf een tekst kiezen als beroep. Geen 'voorgedrukte' beroepen meer, maar voldoende ruimte om zelf je beroep te omschrijven.

Pas nu je beroep aan

Vul zelf je woonplaats in
Je kunt nu ook je woonplaats invullen, zichtbaar in je profiel. De oude regio indeling is gewijzigd naar een indeling per provincie. Zoeken naar andere leden doe je vanaf nu ook per provincie.

Vul nu meteen je woonplaats inLid van Thuiswinkel.org